Stupeň krytí IP aneb jak vybrat osvětlení do koupelny či na zahradu?

Samostatnou kapitolou je pak osvětlení exteriéru. Okrasná zahrada, okolí domu a garáže, vstup, chodníčky, ale také terasa či balkon – to vše je nutné pečlivě osvětlit, pokud se ve svém domově chceme cítit bezpečně a příjemně.

Co však mají tato dvě, zdánlivě nesourodá, místa společného? Při výběru osvětlení pro koupelnu i venkovní prostory je nutné myslet na velmi důležitou věc – totiž na odolnost vybíraného svítidla vůči vniknutí vody a v případě osvětlení určeného do exteriéru pak i odolnost vůči nečistotám a případně i vandalismu. Jak tedy vybírat, aby vaše svítidlo bylo bezpečné pro celou rodinu a vydrželo vám sloužit po dostatečně dlouhou dobu?


Stupeň krytí – základní parametr pro správný výběr

Ať už vybíráte osvětlení do jakéhokoliv prostředí, kde může přijít do kontaktu s vodou, základním parametrem, který byste při rozhodování měli vzít v úvahu, je tzv. stupeň krytí. Ten bývá označován zkratkou IPZkratka pro INGRESS PROTECTION - ochrana proti vniknutí. Obecně platí, že číselný údaj o stupni krytí IP je dvoumístné číslo, které musí být dle České státní normy ČSN EN 60 529 stanoveno pro každý elektrospotřebič. 1. číslice informuje o odolnosti elektrospotřebiče proti vniknutí pevného cizího tělesa a nebezpečným dotykem. 2. číslice určuje stupeň voděodolnosti. (Ingress Protection) a skládá se vždy z dvojciferného čísla. První z čísel udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích těles do svítidla, druhé číslo označuje stupeň ochrany proti vniknutí vody do svítidla. Nejvyšší možný stupeň krytí je IP68Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost i při trvalém ponoření za podmínek, které určí výrobce zařízení (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení). Nejčastější využití pro venkovní zemní zápustná svítidla okolo bazénů v záhonech a na parkovištích.. Co přesně jednotlivá čísla znamenají, vám objasní následující tabulky.
 
Stupeň krytí

Ochrana před
nebezpečným dotykem

Ochrana před vniknutím
cizích předmětů
IP0x
bez ochrany
bez ochrany
IP1x
dlaní (>5 × 5 cm)
velkých
IP2x
prstem (>12 × 12 mm)
malých
IP3x
nástrojem (>2,5 mm)
drobných
IP4x
drátem (>1 mm)
velmi drobných
IP5x
jakoukoliv pomůckou
prachu částečně
IP6x
jakoukoliv pomůckou
prachu úplně

 

Stupeň krytí
Vniknutí vody
IPx0
bez ochrany
IPx1
Chráněno proti kapající vodě 1 + 0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IPx2
Chráněno proti kapající vodě 3 + 0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IPx3
Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IPx4
Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IPZkratka pro INGRESS PROTECTION - ochrana proti vniknutí. Obecně platí, že číselný údaj o stupni krytí IP je dvoumístné číslo, které musí být dle České státní normy ČSN EN 60 529 stanoveno pro každý elektrospotřebič. 1. číslice informuje o odolnosti elektrospotřebiče proti vniknutí pevného cizího tělesa a nebezpečným dotykem. 2. číslice určuje stupeň voděodolnosti. x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IPx5
Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IPx6
Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IPx7
Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
IPx8
Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IPx9
Chráněno proti tlakové vodě (WAP).


Osvětlení do koupelny

Při výběru osvětlení do koupelny je vždy nutné dodržet veškeré stanovené normy. Podle toho, kam přesně se chystáte konkrétní svítidlo umístit, vybírejte i stupeň krytí (IPZkratka pro INGRESS PROTECTION - ochrana proti vniknutí. Obecně platí, že číselný údaj o stupni krytí IP je dvoumístné číslo, které musí být dle České státní normy ČSN EN 60 529 stanoveno pro každý elektrospotřebič. 1. číslice informuje o odolnosti elektrospotřebiče proti vniknutí pevného cizího tělesa a nebezpečným dotykem. 2. číslice určuje stupeň voděodolnosti.). Koupelnu je rozdělena na několik zón, podle kterých je nutné stupeň krytí svítidel vybírat.
CZ-7-2018-2-osvetleni-koupelny.jpg
Do zóny 0, která zahrnuje vnitřní prostory vany či sprchového koutu, nepatří žádná svítidla. Prostor ohraničený okrajem vany do vzdálenosti okolo 0,6m a do výšky 2,25m vymezuje zónu 1. Umístění svítidel do této části je rovněž vhodné se vyhnout. Až teprve v zóně 2, která zahrnuje prostory ve vzdálenosti 0,6 m od vany a více než 2,25 m výšky, je možné uvažovat o umístění svítidel s minimálním stupněm krytí IP44Ochrana proti vniknutí cizích pevných částic o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem; ochrana před stříkající vodou. Nejčastěji využívané pro venkovní osvětlení. Vhodné i pro použití v interiéru se zvýšenou vlhkostí a v koupelnách v zóně 2, tedy v oblasti do 60 cm od zdroje vody.. Zbývající části koupelny spadají do zóny 3, kde můžete umísťovat osvětlení prakticky bez omezení. Přesto vzhledem k vlhkému prostředí v koupelně doporučujeme vybírat mezi svítidly se stupněm krytí alespoň IP21Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles s průměrem 12,5 mm a větších a před dotykem prstem; ochrana před svisle kapajícími kapkami vody. Vhodné pro použití v celém interiéru domácností i v koupelně v zóně 3, tedy v oblasti nad zrcadlo ve vzdálenosti nad 60 cm od zdroje vody..
Máte-li jasno v bezpečnostních normách, můžete se směle pustit do vybírání osvětlení podle svého vlastního vkusu. Koupelna by měla být vybavena jedním centrálním svítidlem, které poskytne dostatek světla pro snadnou běžnou orientaci, a dalšími doplňkovými, dostatečně intenzivními svítidly, která lze umístit do míst, kde se nejčastěji pohybujete a kde potřebujete dostatek světla, například v prostoru okolo zrcadla.


Osvětlení venkovních prostor

Také okolí domu dokáže dodat správně vybrané a instalované osvětlení příjemný a luxusní vzhled a pocit bezpečí. Nemusíte se už obávat, že při chůzi po schodišti zakopnete nebo že vás na vaší zahradě překvapí nevítaný host. Stačí se vybavit odolnými a dostatečně intenzivními svítidly Philips a váš domov získá zcela novou atmosféru.

Záběr prostor, které můžete venkovními svítidly osvětlit, je skutečně široký – od chodníčků, schodiště, terasy, příjezdové cesty, bazénu až po dům samotný. Jenže exteriérové osvětlení trpí nepříznivými klimatickými podmínkami více než jakékoliv jiné osvětlení. Při výběru je tedy nutné dodržet bezpečnostní podmínky, ale také brát ohled na velké výkyvy teplot a povětrnostních vlivů. Venkovní svítidla proto vybírejte vždy s krytím IP44Ochrana proti vniknutí cizích pevných částic o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem; ochrana před stříkající vodou. Nejčastěji využívané pro venkovní osvětlení. Vhodné i pro použití v interiéru se zvýšenou vlhkostí a v koupelnách v zóně 2, tedy v oblasti do 60 cm od zdroje vody. a vyšším. Vhodné je také promyslet, zda se svítidlo nestane terčem vandalismu, a v případě potřeby se zaměřit i na jeho případnou odolnost proti poškození.
CZ-7-2018-2-venkovni-osvetleni.jpg
Svítidla s krytím IP44Ochrana proti vniknutí cizích pevných částic o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem; ochrana před stříkající vodou. Nejčastěji využívané pro venkovní osvětlení. Vhodné i pro použití v interiéru se zvýšenou vlhkostí a v koupelnách v zóně 2, tedy v oblasti do 60 cm od zdroje vody. se hodí pro exteriérové podmínky, které jsou alespoň částečně chráněny před přímým deštěm a větrem. Společnost Philips má pro tyto svítidla v katalogu celou kapitolu, nemusíte se proto bát že zvolíte špatné svítidlo. Osvětlení s krytím IP65Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost před tryskající vodou. Nejčastěji využívané pro průmyslová prachotěsná svítidla, venkovní osvětlení, ale i pro koupelnová svítidla v zóně 1, tedy v nejbližším prostoru u zdroje vody nad vanu a do sprchového koutu. uplatníte při instalaci svítidel do země. Jsou totiž odolné proti prachu a vydrží i ponor do vody. Svítidla s krytím IP67Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost i při dočasném ponoření, které je omezeno tlakem vody a časem ponoření. Často využívané pro venkovní zemní zápustná svítidla, v interiérech nejčastější použití v průmyslových provozech nebo ve veřejných krytých bazénech. pak lze použít prakticky do jakýchkoliv povětrnostních podmínek, které jsou běžné v našem podnebí.


Philips Hue Outdoor pro všestranné použití

Společnost Philips vyvinula pro venkovní použití celou řadu exteriérových svítidel, kterou v nedávné době uvedla pod názvem Philips Hue Outdoor. Všechna svítidla z této řady patří do rodiny inteligentního osvětlení Philips Hue a jsou přizpůsobena nepříznivým povětrnostním vlivům. Ať už jste tedy doma, nebo na cestách, jednoduchým připojením venkovního osvětlení k Philips Hue bridge můžete své osvětlení ovládat prostřednictvím jediného tlačítka na svém chytrém mobilním telefonu nebo tabletu. V okolí svého domu si tak kdykoliv vytvoříte dokonalou atmosféru nebo světla jednoduše na povel rozsvítíte, či zhasnete. Prostřednictvím aplikace Philips Hue navíc můžete spustit také funkci Home & Away, která vás na základě informací o vaší aktuální poloze dokáže po příchodu domů přivítat rozsvícenými světly již v garáži, v celém okolí domu, u vstupu i v interiéru budovy.

Kolekce venkovního osvětlení Philips Hue Outdoor zahrnuje celou řadu nástěnných a sloupkových svítidel, která uplatníte na zahradě, terase, balkonu i v okolí domu. Produkty jsou k dostání ve variantě Hue White Ambiance, s pomocí které vytvoříte jakoukoliv atmosféru od teplého bílého až po chladné denní světlo, nebo ve variantě Hue White and Color Ambiance, která disponuje 16 miliony barev a mnoha možnostmi nastavení.

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv variantu osvětlení svého domova, nikdy nezapomínejte na bezpečnost a kvalitu svítidel, s nimiž souvisí i dostatečné krytí IPZkratka pro INGRESS PROTECTION - ochrana proti vniknutí. Obecně platí, že číselný údaj o stupni krytí IP je dvoumístné číslo, které musí být dle České státní normy ČSN EN 60 529 stanoveno pro každý elektrospotřebič. 1. číslice informuje o odolnosti elektrospotřebiče proti vniknutí pevného cizího tělesa a nebezpečným dotykem. 2. číslice určuje stupeň voděodolnosti.. Zajistíte tak sobě i své rodině příjemné prostředí, ve kterém se nebudete muset bát žádné nepříjemné situace.
 

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.