Je velmi pravděpodobné, že jste se při výběru osvětlení setkali s hodnotou značenou jednoduchou zkratkou IPZkratka pro INGRESS PROTECTION - ochrana proti vniknutí. Obecně platí, že číselný údaj o stupni krytí IP je dvoumístné číslo, které musí být dle České státní normy ČSN EN 60 529 stanoveno pro každý elektrospotřebič. 1. číslice informuje o odolnosti elektrospotřebiče proti vniknutí pevného cizího tělesa a nebezpečným dotykem. 2. číslice určuje stupeň voděodolnosti. a spolu s ní se dvěma číslicemi, které ji následují (např. IP20Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles s průměrem 12,5 mm a větších a před dotykem prstem; žádná ochrana proti vodě. Nejčastější krytí používané pro zařízení určené pro interiéry., IP44Ochrana proti vniknutí cizích pevných částic o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem; ochrana před stříkající vodou. Nejčastěji využívané pro venkovní osvětlení. Vhodné i pro použití v interiéru se zvýšenou vlhkostí a v koupelnách v zóně 2, tedy v oblasti do 60 cm od zdroje vody., IP65Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost před tryskající vodou. Nejčastěji využívané pro průmyslová prachotěsná svítidla, venkovní osvětlení, ale i pro koupelnová svítidla v zóně 1, tedy v nejbližším prostoru u zdroje vody nad vanu a do sprchového koutu., atd.).

Tato hodnota je u svítidel velmi důležitá, jelikož nám určuje, zda se jedná o světlo do interiéru, anebo exteriéru, a také zda je vhodné do koupelny. Podle ní se rozhodneme, kam jej umístíme.

Zkratka IP je odvozena z anglického termínu International Protection (někdy uváděné jako Ingress Protection) a vyjadřuje stupeň ochrany krytí, neboli IPZkratka pro INGRESS PROTECTION - ochrana proti vniknutí. Obecně platí, že číselný údaj o stupni krytí IP je dvoumístné číslo, které musí být dle České státní normy ČSN EN 60 529 stanoveno pro každý elektrospotřebič. 1. číslice informuje o odolnosti elektrospotřebiče proti vniknutí pevného cizího tělesa a nebezpečným dotykem. 2. číslice určuje stupeň voděodolnosti. krytí. Jedná se o kód udávající odolnost elektrických zařízení před vniknutím cizího tělesa a kapalin. Stupeň krytí je definován mezinárodním standardem IEC 60529. V České republice se řídí konkrétně normou ČSN EN 60 529.

Krytí IPZkratka pro INGRESS PROTECTION - ochrana proti vniknutí. Obecně platí, že číselný údaj o stupni krytí IP je dvoumístné číslo, které musí být dle České státní normy ČSN EN 60 529 stanoveno pro každý elektrospotřebič. 1. číslice informuje o odolnosti elektrospotřebiče proti vniknutí pevného cizího tělesa a nebezpečným dotykem. 2. číslice určuje stupeň voděodolnosti. tvoří 2 číslice:

 • První číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích předmětů (nejčastěji před prachem).

 • Druhá číslice označuje stupeň krytí před vlhkostí a vniknutím kapalin (nejčastěji vodou).

 • V některých případech se namísto číslice udává znaménko „x“, které značí, že u daného produktu není tato hodnota zásadní.

Obecně platí, že při nulové hodnotě není odolnost svítidla žádná a čím vyšší je číslo, tím vyšší je ochrana!

Při výběru osvětlení je vždy potřeba na tyto hodnoty brát zřetel a to zejména s ohledem na místo, kde budou svítidla instalována. Toto pravidlo se týká jak klasických svítidel s vyměnitelnými zdroji, tak i moderních světel s integrovanou LED technologií.

Pro lepší orientaci si prohlédněte následující dvě tabulky, kde jsou podrobně rozepsány jednotlivé stupně ochrany pro první číslici (na škále od 0 do 6) a druhou číslici (na škále od 0 do 9).

Tabulka stupňů ochrany pro první číslici

Stupeň Ochrana před nebezpečným dotykem Ochrana proti vniknutí cizích přemětů
IP0x žádná ochrana žádná ochrana
IP1x dlaní (>5×5 cm) velkých (>50 mm)
IP2x prstem (>12,5×12,5 mm) malých (>12,5 mm)
IP3x nástrojem (>2,5 mm) drobných (>2,5 mm)
IP4x nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných (>1 mm)
IP5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně (prachotěsné)


Tabulka stupňů ochrany pro druhou číslici

Stupeň ochrany Ochana proti vhlkosti a vniknutím vody
IPx0 žádná ochrana
IPx1 chráněno vůči svisle kapající vodě
IPx2 chráněno vůči kapající vodě ve sklonu do 15°
IPx3 chráněno proti dopadající vodě ve sklonu do 60° (kropení, déšť)
IPx4 chráněno proti stříkající vodě v libovolném směru
IPx5 chráněno proti tryskající vodě v libovolném směru
IPx6 chráněno před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím v libovolném směru
IPx7 chráněno proti dočasnému ponoření do vody do hloubky jednoho metru
IPx8 chráněno proti trvalému ponoření do vody za podmínek, které určuje výrobce
IPx9K chráněno před tryskající vysokotlakou horkou vodou (WAP)

Maximální možný stupeň krytí je IP69K. Svítidla s tímto označením jsou zcela prachotěsná, vodotěsná a vhodná pro trvalé ponoření. Tento výrobek vydrží tlak vody 100 barů, v množství cca 15 litrů/minutu při teplotě 80°C. Tryska, z níž voda stříká, se nachází ve vzdálenosti 10 cm od výrobku. Jedná se převážně o průmyslové osvětlení, které je vhodné do prostorů, kde se pracuje s vysokým tlakem horké vody, jako jsou hygienické provozy či farmaceutické či potravinářské průmysly.

Nejčastější stupně krytí u osvětlení

 • IP20Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles s průměrem 12,5 mm a větších a před dotykem prstem; žádná ochrana proti vodě. Nejčastější krytí používané pro zařízení určené pro interiéry. - základní krytí vhodné pro použití v interiéru, zejména do obytných místností (obývací pokoj, dětský pokoj, jídelna, chodba či ložnice), kde světla nejsou vystavena vyšší vlhkosti či prachu.

 • IP23Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles s průměrem 12,5 mm a větších a před dotykem prstem; odolnost před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 60° od svislice, před mírným deštěm a kropením. Vhodné pro použití do koupelen, kuchyní nebo prádelen v zóně 3, tedy v oblasti nad zrcadlo ve vzdálenosti nad 60 cm od zdroje vody. U venkovního osvětlení obvykle využívané u vestavných svítidel do podbití přesahu střechy. - nejmenší možné krytí pro venkovní použití. Je dostatečné pro nástěnná světla a stropní zabudovaná svítidla umístěná bezprostředně přímo pod střechou, kde neprší!

 • IP44Ochrana proti vniknutí cizích pevných částic o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem; ochrana před stříkající vodou. Nejčastěji využívané pro venkovní osvětlení. Vhodné i pro použití v interiéru se zvýšenou vlhkostí a v koupelnách v zóně 2, tedy v oblasti do 60 cm od zdroje vody. - svítidla s tímto krytím jsou často instalována do koupelen, kuchyní, na terasu, balkón či do garáže. Jsou odolná vůči vhlkosti a stříkající vodě z každého směru.

 • IP54Ochrana před prachem a dotykem drátem; voděodolnost před stříkající vodou. Využívané pro venkovní osvětlení. Vhodné i pro použití v interiérech se zvýšenou prašností a vlhkostí – dílny, průmyslové provozy, parkovací domy a garáže. - svítidla pro prašné a vlhké prostředí. Jedná se o minimální krytí pro svítidla užívaná v průmyslových prostorách. Toto krytí je vhodné do garáží, skladů, dílen či sklepů. Na zahradě by neměla být umístěna na nechráněné místo, nebo zapuštěná do země, jelikož zde hrozí riziko jejich ponoření.

 • IP65Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost před tryskající vodou. Nejčastěji využívané pro průmyslová prachotěsná svítidla, venkovní osvětlení, ale i pro koupelnová svítidla v zóně 1, tedy v nejbližším prostoru u zdroje vody nad vanu a do sprchového koutu. - svítidla jsou zcela prachotěsná a voděodolná. Lze je umístit do exteriéru jako volně stojící, tj. na nezastřešená místa. Nejsou ovšem navržena pro úplné ponoření do vody! Nejčastěji se jedná o venkovní sloupky a reflektory. Můžeme je umístit také do koupelen v nejbližším okolí vany a sprchového koutu (zóna 1). Jedná se o stěny a strop nad vanou či sprchovým koutem ve výšce 2,25 m (měřeno už od podlahy).

 • IP67Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost i při dočasném ponoření, které je omezeno tlakem vody a časem ponoření. Často využívané pro venkovní zemní zápustná svítidla, v interiérech nejčastější použití v průmyslových provozech nebo ve veřejných krytých bazénech. - jedná se převážně o ponorná svítidla vhodná do koupelen a venkovního prostředí. Ve vnitřní oblasti vany a sprchového koutu (zóna 0) mohou být provozována pouze s velmi nízkým zdrojem napětím do 12 V, který musí být umístěn v bezpečnostní zóně 3. V exteriéru se jedná převážně o zemní zapuštěná svítidla, která mohou být za deště dočasně ponořena pod vodu (max. 30 minut).

 • IP68Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost i při trvalém ponoření za podmínek, které určí výrobce zařízení (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení). Nejčastější využití pro venkovní zemní zápustná svítidla okolo bazénů v záhonech a na parkovištích. - mluvíme o podvodních svítidlech, která snesou trvalé ponoření pod vodou. Je možné je umístit do venkovních jezírek či bazénů. Ve většině případů je nutná drenáž.

Koupelna a kuchyňská linka

Pro osvětlení místností, kde může dojít ke kontaktu s vodou, jako je kuchyň nebo koupelna, doporučujeme použití svítidel s krytím IP44Ochrana proti vniknutí cizích pevných částic o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem; ochrana před stříkající vodou. Nejčastěji využívané pro venkovní osvětlení. Vhodné i pro použití v interiéru se zvýšenou vlhkostí a v koupelnách v zóně 2, tedy v oblasti do 60 cm od zdroje vody. a vyšším.

Koupelna se dělí na 4 bezpečnostní zóny (0-3), podle kterých světla vybíráme a je nutné se jimi řídit.

Clanek-17_01.png

 • Zóna 0 – tato zóna označuje prostor přímo ve vaně, nebo vaničku ve sprchovém koutu. Do této zóny je možné použít pouze svítidla s krytím IPx7 a IPx8, která jsou určená k dočasnému nebo trvalému ponoření. Pokud byste chtěli osvětlit prostory v zóně 0, je potřeba zvolit osvětlení s nízkým ochranným napětím (max. 12 V). Ale v zásadě se světla do této zóny neinstalují.

 • Zóna 1 – vyskytuje se v bezprostřední blízkosti vany nebo sprchového koutu. Jsou to přilehlé stěny k vaně nebo sprše. Minimální výška této zóny je 225 centimetrů od podlahy. V zóně 1 je možné instalovat svítidla s minimální ochranou IPx5 a vyšší.

 • Zóna 2 – obklopuje zónu 1, dosahuje do výšky až tří metrů a horizontálně se vyskytuje 60 centimetrů od vany, umyvadla nebo sprchového koutu. Svítidla, která jsou instalována do zóny 2 musejí splňovat minimálně stupeň krytí IPx4.

 • Zóna 3 – v této poslední zóně je možné využít běžná interiérová svítidla i s nižším stupněm ochrany IP20Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles s průměrem 12,5 mm a větších a před dotykem prstem; žádná ochrana proti vodě. Nejčastější krytí používané pro zařízení určené pro interiéry. či IP21Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles s průměrem 12,5 mm a větších a před dotykem prstem; ochrana před svisle kapajícími kapkami vody. Vhodné pro použití v celém interiéru domácností i v koupelně v zóně 3, tedy v oblasti nad zrcadlo ve vzdálenosti nad 60 cm od zdroje vody.. Vyskytuje se všude v prostoru koupelny mimo ostatní tři zóny.

Clanek-17_03-(Kopirovat).jpg

V obytném prostoru kuchyně jsou naprosto dostačující svítidla s krytím IP20Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles s průměrem 12,5 mm a větších a před dotykem prstem; žádná ochrana proti vodě. Nejčastější krytí používané pro zařízení určené pro interiéry.. Jedinou výjimkou mohou být například svítidla pod kuchyňskou skříňkou v blízkosti dřezu. Zde se doporučuje krytí alespoň IP44Ochrana proti vniknutí cizích pevných částic o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem; ochrana před stříkající vodou. Nejčastěji využívané pro venkovní osvětlení. Vhodné i pro použití v interiéru se zvýšenou vlhkostí a v koupelnách v zóně 2, tedy v oblasti do 60 cm od zdroje vody..

Exteriér

Ve venkovním prostředí očekáváme, že svítidlo bude vystaveno minimálně hrubému prachu a stříkající vodě, a proto volíme rovněž svítidla s minimálním krytím IP44Ochrana proti vniknutí cizích pevných částic o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem; ochrana před stříkající vodou. Nejčastěji využívané pro venkovní osvětlení. Vhodné i pro použití v interiéru se zvýšenou vlhkostí a v koupelnách v zóně 2, tedy v oblasti do 60 cm od zdroje vody., které chrání světlo před stříkající vodou z každého směru a vniknutím velmi drobných části s průměrem > 1mm.

Clanek-17_07-(Kopirovat)-(1).jpg

Pokud se jedná o poměrně prašné prostředí (dílna, sklep, garáž), doporučujeme IP54Ochrana před prachem a dotykem drátem; voděodolnost před stříkající vodou. Využívané pro venkovní osvětlení. Vhodné i pro použití v interiérech se zvýšenou prašností a vlhkostí – dílny, průmyslové provozy, parkovací domy a garáže. a vyšší.

Na nezastřešených místech, která jsou vystavována prudkému i dlouhotrvajícímu dešti, a také v okolí bazénu zvolte osvětlení s krytím minimálně IP65Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost před tryskající vodou. Nejčastěji využívané pro průmyslová prachotěsná svítidla, venkovní osvětlení, ale i pro koupelnová svítidla v zóně 1, tedy v nejbližším prostoru u zdroje vody nad vanu a do sprchového koutu.. U svítidel určených k montáži do země raději IP67Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost i při dočasném ponoření, které je omezeno tlakem vody a časem ponoření. Často využívané pro venkovní zemní zápustná svítidla, v interiérech nejčastější použití v průmyslových provozech nebo ve veřejných krytých bazénech..

Nejrizikovějším místem je samotný bazén, kde je nutné sáhnout po svítidlech s krytím min. IP68Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost i při trvalém ponoření za podmínek, které určí výrobce zařízení (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení). Nejčastější využití pro venkovní zemní zápustná svítidla okolo bazénů v záhonech a na parkovištích., která jsou zcela vodotěsná! Podobně jako koupelny, tak i bazény mají své bezpečnostní zóny (0-2).

Clanek-17_02-(Kopirovat)-(1).png

 • Zóna 0: Svítidla umístěná přímo v bazénu včetně otvorů v jeho stěnách musí být vodotěsná, tzn. s krytím IPx8. Krytí proti prachu není podmínkou, ale většinou se jedná o krytí IP68Prachotěsnost, ochrana před dotykem drátem a voděodolnost i při trvalém ponoření za podmínek, které určí výrobce zařízení (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení). Nejčastější využití pro venkovní zemní zápustná svítidla okolo bazénů v záhonech a na parkovištích..

 • Zóna 1: V prostorách ve vzdálenosti do 2 m od kraje bazénu a do výšky 2,5 m nad bazénem musí být krytí minimálně IPx4. V případě, že se okolí bazénu bude čistit vysokotlakým proudem vody, tak minimálně IPx5. Hovoříme-li o svítidlech, která jsou zapuštěná do země a mohou být vystavena dočasnému ponoření, bylo by vhodnější použít krytí alespoň IPx7.

 • Zóna 2: Prostor kolem zóny 1 ve vzdálenosti do 1,5 m a výšky do 2,5 m by měl být osazen svítidly s krytím min. IPx4, případně IPx5, pokud se svítidla budou čistit proudem vody. Pokud se jedná o zapuštěná svítidla do země, opět volíme krytí IPx7.

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.